Aanvragen

Nederlands1 English1

Samenwerking A.A. van Beek Fonds en Stichting Erasmus Trustfonds

Ten gevolge van de samenwerking tussen het A.A. van Beek Fonds en Stichting Erasmus Trustfonds lopen de aanvraagprocedure, verwerkingen en betalingen van toezeggingen uit het A.A. van Beek Fonds via Stichting Erasmus Trustfonds. In het volgende persbericht leest u meer over deze samenwerking:

Vier miljoen van Stichting A.A. van Beek-Fonds ondergebracht bij Erasmus Trustfonds

Beleid

Zie toekenningsbeleid.

Wie kan aanvragen?

Voltijds studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die:

 • in het kader van het curriculum van hun studie naar het buitenland gaan en hiervoor minimaal 15 ECTS krijgen;
 • niet eerder ondersteuning hebben gekregen van het A.A. van Beek Fonds;
 • in aanmerking komen voor een aanvullende beurs bij DUO;
 • bij voorkeur voor het eerst op exchange gaan/danwel stage gaan lopen in het buitenland;
 • bij voorkeur naar een bestemming buiten Europa wensen te gaan.

Aanvragen:

Aanvragen kunnen worden ingediend via de aanvraag portal van Stichting Erasmus Trustfonds. Dit werkt als volgt:

 • Klik op ‘Sign in’ en maak een account aan
 • Klik op ‘new application’
 • Selecteer onder ‘Grant type’ de optie ‘student support’
 • Vul het formulier volledig in en voeg de nodige bijlagen toe
 • Dien je aanvraag in door in stap 8 te klikken op ‘Submit’

Lees eerst de Guidelines voordat je een aanvraag start.

Bij vragen gelieve secretariaat@aavanbeekfonds.nl te contacteren.

Deadlines 2021:

 • 8 februari 2021
 • 14 juni 2021
 • 1 november 2021

Wij streven er naar aanvragers binnen zes weken te informeren over de uitkomst van hun aanvraag. De vertrekdatum moet dan ook minimaal zes weken na de indiendeadline liggen.

Verslagregels:

Ter verantwoording van de verstrekte beurs vraagt het A.A. van Beek Fonds bursalen de volgende informatie en documenten aan te leveren:
 • Kopie vervoersbewijs vanuit Nederland naar bestemming uitwisseling
 • Attest waaruit blijkt dat tijdens de uitwisseling minimaal 15 ECTS zijn behaald
 • Verslag (circa 1.000 woorden), waarbij ingegaan wordt op o.a.:
  • Of de uitwisseling al dan niet heeft voldaan aan de verwachtingen van de bursaal
  • Welke bijdrage de uitwisseling heeft geleverd aan de vaardigheden en kennis van de bursaal
  • Tips voor peers die voornemens zijn op uitwisseling te gaan naar dezelfde bestemming
 • Twee foto’s/afbeeldingen die de uitwisseling visualiseren
 • Een financieel overzicht van de gemaakte kosten in hetzelfde format als het ingediende budget