Auteursarchief: Renate Buijze

Informatie: Call for application Student Support

De oorspronkelijke deadline voor Call for applications voor Student Support op 1 juni is uitgesteld naar 15 juni. Tot 15 juni 12.00 uur is het mogelijk je aanvraag in te dienen om op exchange te gaan in het nieuwe collegejaar dat in het najaar start. Dit onder voorbehoud van eventuele extra en/of verlengende maatregelen omtrent het coronavirus. Een aanvraag indienen kan via de online aanvraagportal.

Gezocht: Student-lid Raad van Beheer Stichting A.A. van Beek Fonds Erasmus Trustfonds

Stichting A.A. van Beek Fonds Erasmus Trustfonds 

Ben je geïnteresseerd in onderwijs, internationalisering en/of vermogensfondsen? Wil je leren van ervaren bestuurders met expertise op het gebied van internationalisering, academisch onderwijs, beleid en vermogensbeheer?  Ben je nieuwsgierig naar het functioneren van een bestuursorgaan? Dan biedt de Stichting A.A. van Beek Fonds je een unieke kans!  

De Stichting A.A. van Beek Fonds is op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Beheer en wil deze functie laten invullen door een student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 

A.A. van Beek Fonds

De Stichting A.A. van Beek Fonds werd in 1923 opgericht, door de erfgenamen van Antonius Albertus van Beek. Ter nagedachtenis aan de heer A.A. van Beek schonken zij gezamenlijk 250.000 gulden, met als doel aanstaande kooplieden in staat te stellen in het buitenland ervaring op te doen.  Per 1 januari 2018 is het stamvermogen van de Stichting A.A. van Beek-Fonds, zo’n vier miljoen euro, ondergebracht in een Fonds op naam bij de Stichting Erasmus Trustfonds, genaamd ‘A.A. van Beek Fonds’. De doelstelling, zoals geformuleerd in 1923, is overgenomen door het Fonds op naam en de beschikbare middelen worden ingezet om studenten in staat te stellen buitenland ervaring op te doen. Het fonds stelt hiervoor beurzen beschikbaar aan studenten van de EUR.

De Raad van Beheer en de Beheercommissie van de Stichting A.A. van Beek-Fonds zijn gelijk aan elkaar en bestaan uit minimaal vijf personen en ten hoogste negen personen. De beide organen zien toe op de uitvoering van de doelstelling van het A.A. van Beek Fonds. Dit doen zij door beleid te ontwikkelen t.a.v. vermogensbeheer, financiën, bestedingsbeleid, fondsenwerving, marketing en communicatie, organisatie en toezicht te houden op de uitvoering van dit beleid. 

Als student-lid van de Raad van Beheer van de Stichting A.A. van Beek Fonds ben je tevens lid van de Beheercommissie van het A.A. van Beek Fonds bij de Stichting Erasmus Trustfonds. Binnen het bestuur word je geacht mee te denken met de ontwikkeling van het beleid en toezicht te houden op de uitvoering ervan. Jij richt je daarbij met name op de aansluiting tussen (de uitvoering van) het beleid bij de behoeftes en leefwereld van de huidige generatie studenten aan de EUR. In deze rol draag je ideeën aan, fungeer je als klankbord en ga je incidenteel zelf aan de slag. 

De tijdsbesteding is beperkt. Er zijn twee vergaderingen per jaar. De aanvullende werkzaamheden bedragen max. 20 uur per jaar. Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.

Een kandidaat voor het studentlidmaatschap: 

  • Is voltijdsstudent aan de EUR, bij voorkeur 2e jaars 
  • Is voor ten minste 2 jaar beschikbaar 
  • Heeft bovengemiddelde belangstelling voor internationalisering, onderwijs en/of vermogensfondsen 
  • Is professioneel en representatief 
  • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk 

Interesse in deze functie? Stuur je CV en een beknopte motivatiebrief voor 29 maart 2020 aan Renate Buijze – r.buijze@trustfonds.nl.

Studenten stap dichterbij buitenlandse studie-ervaring dankzij A. A. van Beek Fonds scholarship cheques

Donderdag 14 november om 14.00 uur opende de ‘Studying & Internships Abroad Fair 2019-2020’ op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uiteraard was het A.A. van Beek Fonds hierbij aanwezig. Sterker nog, vanuit het fonds werden drie cheques verloot.

Foto: Michelle Muus

Jaarlijks organiseert de universiteit de ‘Studying & Internships Abroad Fair’ waar studenten terecht kunnen bij stands zoals die van het A.A. van Beek Fonds. Ook zijn er voorlichtingssessies waar studenten zich kunnen oriënteren op een buitenlandse studie-ervaring. De Fair sluit naadloos aan op de doelstelling van het A.A. van Beek Fonds, om studenten in staat te stellen hun academische opleiding aan te vullen met een ervaring in het buitenland.

Aanwezigheid A.A. van Beek Fonds
Het fonds was aanwezig om vragen van studenten te beantwoorden over het aanvragen van een beurs voor een studie of stage in het buitenland. Tevens organiseerde het A.A. van Beek Fonds een loterij. Studenten konden bij het kraam van het A. A. van Beek Fonds een lot inleveren met daarop hun gegevens. Onder de deelnemers aan de loterij werden drie cheques verloot, ter waarde van €1.100,-, €700,- en €350,-, die de winnaars kunnen inzetten wanneer zij op uitwisseling gaan. Drie zeer gelukkige studenten mochten ieder een cheque in ontvangst nemen van Disbursement manager dr. Renate Buijze van de Stichting Erasmus Trustfonds, waar het A.A. van Beek Fonds is ondergebracht. De middag was live te volgen via het Instagram-account van het A.A. van Beek Fonds (@aavanbeekfonds).

Studying & Internships Abroad Fair 2019-2020

Student at Erasmus University Rotterdam and ever dreamed of spending some time abroad for your study or internship?

Come join the Studying & Internships Abroad Fair on 14th of November and get yourself educated to navigate the, sometimes daunting, world of studying abroad, and broaden your horizon.
On this day the fair will be filled with different booths from faculties and organizations providing you with useful information on going abroad.

There will also be different information sessions given by the faculties, you can check out the programme on the website of Erasmus University Rotterdam

You will also get the chance to win one of three A.A. van Beekfonds scholarships worth € 1100, € 700 or € 350!

Thursday, 14 Nov 2019, 14:00 – 18:00, Hall, Sanders Building Erasmus University Rotterdam

Nieuw! Online aanvragen

Aanvragen voor het A.A. van Beek Fonds kunnen voortaan worden ingediend via de online aanvraagportal van het Erasmus Trustfonds: portal.trustfonds.nl. Dit werkt als volgt:

  • Klik op ‘Sign in’ en maak een account aan
  • Klik op ‘new application’
  • Selecteer onder ‘Grant type’ de optie ‘student support’
  • Vul het formulier volledig in en voeg de nodige bijlagen toe
  • Dien je aanvraag in door in stap 8 te klikken op ‘Submit’

Lees eerst de Guidelines voordat je een aanvraag start.

Student aan Erasmus Universiteit Rotterdam en van plan om voor een studie of stage naar het buitenland te gaan? Kijk of je in aanmerking komt voor een beurs van het A.A. van Beek Fonds en dien dan nu je aanvraag in.

A.A. van Beek Fonds verloot cheques onder studenten

Het A.A. van Beek Fonds heeft tijdens de voorlichtingsmarkt ‘Studeren en Stages in het Buitenland’ op 4 oktober j.l. drie cheques verloot, ter waarde van €350, €700 en €1.100.

Studenten konden bij diverse stands en voorlichtingssessies informatie verzamelen over studeren en stage lopen in het buitenland. Het A.A. van Beek Fonds moedigt studenten aan om ervaring op te doen in het buitenland. Daarom werden onder de aanwezige studenten cheques verloot, die gebruikt kunnen worden om een buitenlandstage of uitwisseling mede te financieren.

De cheques werden dit jaar gewonnen door drie dames, waarvan één studente Internationale Psychologie (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences), een student Criminologie (Erasmus School of Law) en een student Communicatie en Media (Erasmus School of History, Culture and Communication).

Naast deze cheques rijkt het A.A. van Beek Fonds, een fonds op naam bij het Erasmus Trustfonds, ook beurzen uit aan studenten die naar het buitenland gaan voor hun studie.