Gezocht: Student-lid Raad van Beheer Stichting A.A. van Beek Fonds Erasmus Trustfonds

Stichting A.A. van Beek Fonds Erasmus Trustfonds 

Ben je geïnteresseerd in onderwijs, internationalisering en/of vermogensfondsen? Wil je leren van ervaren bestuurders met expertise op het gebied van internationalisering, academisch onderwijs, beleid en vermogensbeheer?  Ben je nieuwsgierig naar het functioneren van een bestuursorgaan? Dan biedt de Stichting A.A. van Beek Fonds je een unieke kans!  

De Stichting A.A. van Beek Fonds is op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Beheer en wil deze functie laten invullen door een student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 

A.A. van Beek Fonds

De Stichting A.A. van Beek Fonds werd in 1923 opgericht, door de erfgenamen van Antonius Albertus van Beek. Ter nagedachtenis aan de heer A.A. van Beek schonken zij gezamenlijk 250.000 gulden, met als doel aanstaande kooplieden in staat te stellen in het buitenland ervaring op te doen.  Per 1 januari 2018 is het stamvermogen van de Stichting A.A. van Beek-Fonds, zo’n vier miljoen euro, ondergebracht in een Fonds op naam bij de Stichting Erasmus Trustfonds, genaamd ‘A.A. van Beek Fonds’. De doelstelling, zoals geformuleerd in 1923, is overgenomen door het Fonds op naam en de beschikbare middelen worden ingezet om studenten in staat te stellen buitenland ervaring op te doen. Het fonds stelt hiervoor beurzen beschikbaar aan studenten van de EUR.

De Raad van Beheer en de Beheercommissie van de Stichting A.A. van Beek-Fonds zijn gelijk aan elkaar en bestaan uit minimaal vijf personen en ten hoogste negen personen. De beide organen zien toe op de uitvoering van de doelstelling van het A.A. van Beek Fonds. Dit doen zij door beleid te ontwikkelen t.a.v. vermogensbeheer, financiën, bestedingsbeleid, fondsenwerving, marketing en communicatie, organisatie en toezicht te houden op de uitvoering van dit beleid. 

Als student-lid van de Raad van Beheer van de Stichting A.A. van Beek Fonds ben je tevens lid van de Beheercommissie van het A.A. van Beek Fonds bij de Stichting Erasmus Trustfonds. Binnen het bestuur word je geacht mee te denken met de ontwikkeling van het beleid en toezicht te houden op de uitvoering ervan. Jij richt je daarbij met name op de aansluiting tussen (de uitvoering van) het beleid bij de behoeftes en leefwereld van de huidige generatie studenten aan de EUR. In deze rol draag je ideeën aan, fungeer je als klankbord en ga je incidenteel zelf aan de slag. 

De tijdsbesteding is beperkt. Er zijn twee vergaderingen per jaar. De aanvullende werkzaamheden bedragen max. 20 uur per jaar. Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.

Een kandidaat voor het studentlidmaatschap: 

  • Is voltijdsstudent aan de EUR, bij voorkeur 2e jaars 
  • Is voor ten minste 2 jaar beschikbaar 
  • Heeft bovengemiddelde belangstelling voor internationalisering, onderwijs en/of vermogensfondsen 
  • Is professioneel en representatief 
  • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk 

Interesse in deze functie? Stuur je CV en een beknopte motivatiebrief voor 29 maart 2020 aan Renate Buijze – r.buijze@trustfonds.nl.