Nieuw! Online aanvragen

Aanvragen voor het A.A. van Beek Fonds kunnen voortaan worden ingediend via de online aanvraagportal van het Erasmus Trustfonds: portal.trustfonds.nl. Dit werkt als volgt:

  • Klik op ‘Sign in’ en maak een account aan
  • Klik op ‘new application’
  • Selecteer onder ‘Grant type’ de optie ‘student support’
  • Vul het formulier volledig in en voeg de nodige bijlagen toe
  • Dien je aanvraag in door in stap 8 te klikken op ‘Submit’

Lees eerst de Guidelines voordat je een aanvraag start.

Student aan Erasmus Universiteit Rotterdam en van plan om voor een studie of stage naar het buitenland te gaan? Kijk of je in aanmerking komt voor een beurs van het A.A. van Beek Fonds en dien dan nu je aanvraag in.