A.A. van Beek-Fonds

Het A.A. van Beek-Fonds is onderdeel van het Erasmus Trustfonds.

Het A.A. van Beek-Fonds, voorheen Stichting A.A. van Beek opgericht door de heer A.A. van Beek, heeft als doel het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen. Per 1 januari 2018 gaat dit via het Erasmus Trustfonds, naar wie het vermogen van de stichting toen is overgedragen. Het Erasmus Trustfonds kent financiële bijdragen toe aan studenten en andere personen die verbonden zijn aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die:

1) op uitwisseling/stage gaan in het buitenland;

2) geen tot weinig ervaring hebben in het buitenland;

3) over onvoldoende financiële middelen beschikken om op uitwisseling te gaan.

Beleid

Zie toekenningsbeleid.

Aanvragen

In lijn met de doelstelling van het fonds ondersteunt het A.A. van Beek Fonds aanvragen in de categorie ‘Student Support’. Hier vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag in de categorie ‘Student Support’ bij het A.A. van Beek Fonds.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagportaal  van het Erasmus Trustfonds.

 • Klik op ‘Aanmelden’ en maak een account aan
 • Klik op ‘nieuwe aanvraag’
 • Selecteer onder ‘Subsidietype’ de optie ‘studentenondersteuning’
 • Vul het formulier in en voeg de nodige bijlagen toe
 • Dien uw aanvraag in stap 8 in door op de knop ‘Verzenden’ te klikken
 • Lees voordat u uw aanvraag indient de aanvraagrichtlijnen zorgvuldig Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met
  secretariaat@aavanbeekfonds.nl.

Wie kan een aanvraag indienen?

Voltijdstudenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die:
 • Op uitwisseling gaan als onderdeel van het curriculum van hun studie en waarvoor ze ten minste 15 ECTS ontvangen;
 • Niet eerder steun hebben ontvangen van het A.A. van Beek Fonds;
 • In aanmerking komen voor een aanvullende beurs van de Nederlandse overheid (DUO);
 • Gaan bij voorkeur voor het eerst op uitwisseling;
 • Gaan bij voorkeur op uitwisseling buiten Europa.
Nationaliteiten
 • Alle nationaliteiten
Deelnemende faculteiten
 • Alle faculteiten
Studielevel
 • Bachelor
 • Master
Scholarship / Beurs in €
 • Verschilt per studie

Deadlines:

31 oktober 2022; 8 mei 2023; 12 juni 2023; 30 oktober 2023. Wij streven er naar aanvragers binnen zes weken te informeren over de uitkomst van hun aanvraag. De vertrekdatum moet dan ook minimaal zes weken na de indiendeadline liggen.

Verslagregels:

Ter verantwoording van de verstrekte beurs vraagt het A.A. van Beek Fonds bursalen de volgende informatie en documenten aan te leveren:
 • Kopie vervoersbewijs vanuit Nederland naar bestemming uitwisseling
 • Attest waaruit blijkt dat tijdens de uitwisseling minimaal 15 ECTS zijn behaald
 • Verslag (circa 1.000 woorden), waarbij ingegaan wordt op o.a.:
  • Of de uitwisseling al dan niet heeft voldaan aan de verwachtingen van de bursaal
  • Welke bijdrage de uitwisseling heeft geleverd aan de vaardigheden en kennis van de bursaal
  • Tips voor peers die voornemens zijn op uitwisseling te gaan naar dezelfde bestemming
 • Twee foto’s/afbeeldingen die de uitwisseling visualiseren
 • Een financieel overzicht van de gemaakte kosten in hetzelfde format als het ingediende budget

Volg ons

Volg ons op Instagram: @aavanbeekfonds

Voor meer informatie over de mogelijkheden rondom het onderbrengen van uw stichting bij het Erasmus Trustfonds kunt u zich richten tot ons secretariaat (secretariaat@trustfonds.nl, 010-4110596).