M.A.H. Hoogstede (RSM), Verenigde Staten, Philadelphia

Het is zeer gebruikelijk dat je als student aan Wharton goed contact onderhoudt met docenten. Zij hebben immers veel waardevolle kennis en netwerken en kunnen je vaak helpen met je ideeën of vraagstukken. Zo is er een budget vanuit de universiteit om per semester één lunch in te plannen met een van je docenten. De lunch wordt gehouden met één docent en vier studenten. Kennisuitwisseling, enthousiasme en het genereren van ideeën zijn onder andere het resultaat van dit initiatief.

 

M.A.H. Hoogstede (RSM), Verenigde Staten, Philadelphia